Over de organisatie

Emmaus is een ideële beweging die zichzelf financiert

De Stichting Emmaus West-Friesland werd in augustus 2007 opgericht in Hoorn.  We sloten ons aan bij Emmaus Nederland. West-Friesland maakte kennis met Emmaus op de Hoornse zaterdagmarkten en allerlei themamarkten in de regio. Hier stonden onze vrijwilligers met een kraam met informatie en kringloopartikelen.

Inmiddels hebben we sinds 2010 een eigen winkel aan De Oude Veiling 109 in Zwaag. Hier kunnen we verder groeien en aan onze doelstelling werken. De winkel draait als een zinvolle arbeids-ervaringsplaats voor allerlei mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ervaren vrijwilligers ondersteuning bieden.

Toekomstplannen

We willen graag een eigen woonwerkgemeenschap oprichten, geïnspireerd door de gedachte van Abbé Pierre dat mensen die samen werken en wonen een positieve bijdrage leveren aan elkaar en aan de maatschappij. Hier leven maximaal tien personen die vanuit een probleemsituatie opvang nodig hebben. Zij wonen en werken samen met enkele ondersteunende krachten. Bovendien willen we mensen in een crisissituatie noodopvang kunnen bieden. Het hele project zal gefinancierd worden door ons eigen werk, het kringloopwerk.

Info

Stichting Emmaus West-Friesland

Fiscaal nr.: 8184.08364

Adres: De Oude Veiling 109, 1689 AD Zwaag

Bestuur: voorzitter: P.M.J.M de Vries, secretaris: mevr. M. Schulte, penningmeester: B. Meulenberg, lid: mevr. L. Vriesinga

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

  • het opzetten van een werkgemeenschap voor mensen in de knel
  • het voeren van een kringloopwinkel
  • het tegengaan van verspilling van goederen

De Stichting Emmaus West-Friesland exploiteert een kringloopwinkel aan De Oude Veiling in Zwaag. Daar worden spullen verkocht die door derden gratis zijn ingebracht en die een tweede kans verdienen. In en rond de winkel werken mensen op vrijwillige basis die op de één of andere manier niet in het normale arbeidsproces terecht kunnen. Zij kunnen regelmaat en werkervaring opdoen om daarmee weer verder te kunnen in een eigen beroep.

Beloningsbeleid: De Stichting Emmaus West-Friesland is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen dan ook geen enkele geldelijke beloning voor hun werk. Alleen de bedrijfsleider van de kringloopwinkel ontvangt een bescheiden salaris.

Meer informatie over de wereldwijde Emmausbeweging kunt u vinden op www.emmaus-international.or

jaarverslag-2022