Samen sterker : onze goede doelen

Arbeids ervaringsplekken

Mensen die op de reguliere arbeidsmarkt wat minder kansrijk zijn, kunnen vaak heel goed bij ons aan de slag. Dat kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen in een prettige en sociale omgeving. Dat kan zijn omdat ze langdurig werkloos of gehandicapt zijn of moeten re-integreren

Ook werken er veel vrijwilligers in kringloopwinkels. Veel mensen uit deze doelgroep blijven lange tijd in een kringloopwinkel werken waarna ze een (vaste) baan vinden in of buiten de kringloop.

Milieu

Door afgedankte spullen een tweede leven te geven, leveren we een bijdrage aan de vermindering van de afvalberg.
In vergelijking met andere afvalsoorten levert de recycling van textiel de meeste CO2-besparing op.

-De recycling van 1 kg textiel bespaart een uitstoot van 3,4 kg CO2. Dat staat gelijk aan 18 km autorijden.
-Het recyclen van 1 kilo textiel zorgt voor 10 keer minder CO2-uitstoot dan 1 kilo glas.

Als we nu helemaal stoppen met het weggooien van textiel en alles recyclen?

Dan zouden we volgens onderzoeksbureaus 425 miljoen kilo CO2 minder uitstoten, wat je kunt vergelijken met de uitstoot die je veroorzaakt door 2.250 miljoen kilometer te rijden in een gemiddelde auto.

Hergebruik van textiel zorgt voor een enorme waterbesparing.

De productie van 1 kilo katoen kost 10.000 liter water. Ons waterverbruik zit voor 95% in de producten die we kopen.

Voedselbank

Wij steunen door onze bus beschikbaar te stellen en geven een extraatje rond de Kerstdagen.

Wij stoppen rond de feestdagen namelijk een cadeaubon in de doos. De voedselbankklant krijgt dus niet alleen levensmiddelen, zoals dat gewoon is, maar ook huisraad, boeken of bijvoorbeeld kleding naar keuze. Op deze manier steunt Emmaus, mensen die dat goed kunnen gebruiken. De honderd tachtig klanten van de voedselbank kunnen elk voor 5 euro aan spullen krijgen. In de kringloopwinkel van Emmaus is dat al snel een spijkerbroek, een stapeltje serviesgoed of een kerstvakantie lang leesplezier

Armoedebestrijding

Wij steunen  projecten op het gebied van armoedebestrijding in binnen- en buitenland door en deel van onze opbrengsten te laten gaan naar Emmaus Nederland.

Voor mensen die een dak boven het hoofd missen, kunnen hun woonwerkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar ze op adem kunnen komen en weer plannen voor de toekomst kunnen maken. Waar ze tevens zinvol bezig zijn in de kringloopwinkel, die bij elke Emmausgroep de bron van inkomsten is. Waar ze samen wonen, werken en delen met mensen die om idealistische redenen voor het leven in een Emmausgroep hebben gekozen.

Kinderkledingbank

Wij steunen door AL onze kinderkleding te schenken en geven kinderspeelgoed.

De Kinder Kleding Bank Hoorn is een liefdadigheids stichting die zich inzet voor het bestrijden van armoede en het verzorgen van goederen en mogelijkheden ten behoeve van kansarme kinderen.

Stichting Unu Pikin

2 a 3x per jaar gaan er van ons uit heel veel dozen kinderboeken naar deze stichting

De stichting zet zich sinds 2003 in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs, in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit doet Stichting Unu Pikin (‘onze kinderen’) vanuit de sociale werkplaats, waar arbeid, stage en opvang wordt gegeven aan mensen met een beperking en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. De werkplaats heeft een meubelafdeling voor scholen en particulieren, een fietsenafdeling Unu Pikin Fietsen met reparatie en verkoop en een boekenafdeling met verkoop en gratis distributie voor scholen en andere instellingen.

Droomwens…

Sparen voor de realisatie van een lokale woongemeenschap voor dak en thuislozen

Emmaus draait immers om mensen. Voor mensen die een dak boven het hoofd missen, kunnen onze woonwerkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar ze op adem kunnen komen en weer plannen voor de toekomst kunnen maken. Waar ze tevens zinvol bezig zijn in de kringloopwinkel, die bij elke Emmausgroep de bron van inkomsten is. Waar ze samen wonen, werken en delen met mensen die om idealistische redenen voor het leven in een Emmausgroep hebben gekozen.