EMMAUS DEELT UIT

Kringloopwinkel Emmaus, gevestigd aan De Oude Veiling in Zwaag, heeft zaterdag 5 oktober drie maatschappelijke organisaties in het zonnetje gezet: Hospice Dignitas, Inloophuis Pisa en afdeling Hoorn van het Leger des Heils.

U kent Emmaus als dé ideële kringloopwinkel van Hoorn en omgeving. Spullen en bovenal mensen krijgen hier een tweede kans. De winkel wordt gerund door zo’n 35 vrijwilligers en een coördinator. De vrijwilligers vinden hier een nuttige tijdsbesteding, sociale contacten of een opstapje naar betaald werk. Van oudsher zet Emmaus zich in voor de bestrijding van armoede, een beter milieu en probeert onrecht tegen te gaan. Met de verkoop van tweedehands goederen  dragen wij ons steentje bij op landelijk en Europees niveau.

Maar Emmaus West-Friesland wil ook graag lokale of regionale maatschappelijke doelen ondersteunen. Dit maal vielen het Hospice, het Inloophuis en het Legers des Heils in de prijzen: zij mochten elk een cheque van € 3000,– in ontvangst nemen!

In het hospice kunnen patiënten in hun laatste levensfase terecht als het thuis niet meer gaat. Naast professionele verpleegkundige zorg zijn er vele vrijwilligers actief om het de patiënten en hun familieleden te ondersteunen.

Inloophuis Pisa is er voor (ex)kankerpatiënten en hun hun naasten. Hier vinden zij een luisterend oor en contact met lotgenoten. Ook hier zijn vele vrijwilligers actief.

Afdeling “Bij Bosshardt” van het Leger des Heils Hoorn is vooral actief in de wijk. Zij bieden een huiskamer om eenzaamheid tegen te gaan en ontplooien diverse activiteiten in de wijk om de bewoners, van allerlei geloven en afkomsten, samen te binden. Natuurlijk kent u het Leger ook om daklozen een (opvang)plek te geven.