Emmaus West-Friesland

De Oude Veiling 109
1689 AD Zwaag
T 0229 243 366 
E emmauswf@gmail.com

Rabobank  NL39RABO0139467408 
KvK Noordwest Holland  37135472


Goederen afleveren
Tijdens de winkeltijden kunt u goederen inbrengen

Ophalen spullen bij u thuis
Graag bellen: 0229-243366

Openingstijden winkel
Woensdag 10.00 - 17.00
Donderdag 10.00 - 17.00
Vrijdag 10.00 - 17.00 
Zaterdag 10.00 - 17.00

Hoe werken wij?

-          Ophalen

U kunt spullen inbrengen, maar we kunnen meubels en andere grote artikelen of partijen ook bij u ophalen. Let op: sommige meubelstukken nemen wij niet aan! Op afspraak zijn we enkele ochtenden per week beschikbaar om uw goederen op te halen binnen West-Friesland. Bel voor een afspraak naar 0229-243366.

-          Bezorgen

Heeft u artikelen in onze winkel gekocht die u niet zelf mee kunt nemen? Wij zorgen ervoor dat ze netjes bij u worden afgeleverd. Informeer naar de kosten en mogelijkheden.

-          Garantie

Op elektrische apparaten die u in onze winkel koopt, zit standaard zeven dagen garantie; drempelbedrag € 5,00 per apparaat.

-          Tips en advies

Onze medewerkers staan voor u klaar. Heeft u informatie nodig of moet iets worden opgemeten? Heeft u leuke kledingstukken gezien, maar heeft u een objectieve mening nodig? Vraag het ons.


Emmaus is een ideële beweging die zichzelf financiert

Over de organisatie

-          Emmaus West-Friesland

historie

De Stichting Emmaus West-Friesland werd in augustus 2007 opgericht in Hoorn. Dit gebeurde op initiatief van Petra Knibbe die elders gedurende vele jaren ervaring had opgedaan met het wonen en werken bij Emmaus. We sloten ons aan bij Emmaus Nederland en Emmaus Internationaal. West-Friesland maakte kennis met Emmaus op de Hoornse zaterdagmarkten en allerlei themamarkten in de regio. Hier stonden onze vrijwilligers met een kraam met informatie en kringloopartikelen. Ook werden er vele bezoeken gebracht aan o.a. gemeenten, kerken en verenigingen om de plannen te bespreken en steun te vragen.

huidige situatie

Inmiddels hebben we sinds 2010 een eigen winkel aan De Oude Veiling 109 in Zwaag. Hier kunnen we verder groeien en aan onze doelstelling werken. De winkel draait als een zinvolle arbeids-ervaringsplaats voor allerlei mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ervaren vrijwilligers ondersteuning bieden.

toekomstplannen

We willen graag een eigen woonwerkgemeenschap oprichten, geïnspireerd door de gedachte van Abbé Pierre dat mensen die samen werken en wonen een positieve bijdrage leveren aan elkaar en aan de maatschappij. Hier leven maximaal tien personen die vanuit een probleemsituatie opvang nodig hebben. Zij wonen en werken samen met enkele ondersteunende krachten. Bovendien willen we mensen in een crisissituatie noodopvang kunnen bieden. Het hele project zal gefinancierd worden door ons eigen werk, het kringloopwerk.

-      Emmaus in Nederland en wereldwijd

De historie van de Emmaus beweging gaat terug tot het jaar negentienvijftig. De Franse pater Abbé Pierre had een groot hart voor armen en daklozen. Hij nam hen in huis. Zij brachten hem op het idee om samen hun brood te gaan verdienen met voddenrapen. Nog steeds is deze werkwijze leidend. Wereldwijd is het inzamelen, sorteren en voor een scherpe prijs verkopen van tweedehandsgoederen dagelijks werk bij Emmaus.

Emmaus voorziet met deze activiteiten in haar eigen levensonderhoud. Ze wil waarde teruggeven aan wie en wat is afgedankt. Emmaus streeft geen winst na, maar wel economische onafhankelijkheid. Zo kunnen mensen binnen de beweging leven en zich inzetten om maatschappelijk en economisch onrecht tegen te gaan.

Nederland

In Nederland zijn vijfentwintig Emmaus groepen, waarvan acht woongroepen. Hier wonen mensen die zijn vastgelopen in de maat-schappij en het dagelijks leven. De woongroepen bieden houvast.

Ex-verslaafden vinden bij Emmaus een plek voor een nieuwe start en mensen met een psychiatrisch verleden kunnen er reïntegratie-activiteiten volgen. Nieuwe Nederlanders zijn welkom voor een taalstage. Met de inkomsten uit de kringloopwinkels is Emmaus ook in staat andere organisaties te steunen. Zo geeft ze materiële ondersteuning aan ideële projecten in en buiten Europa. Voor een aantal ideële projecten is er bovendien financiële steun. Dit gaat gedeeltelijk via het internationale hoofdkantoor van Emmaus in Parijs.

 


Stichting Emmaus West-Friesland

Fiscaal nr.: 8184.08364

Adres: De Oude Veiling 109, 1689 AD  Zwaag

Bestuur: voorzitter: E.R.T. Jongerden, secretaris: mevr. M. Schulte, penningmeester: P.M.J.M. de Vries, leden: R.J. Kooiman, B. Meulenberg

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

  • het opzetten van een werkgemeenschap voor mensen in de knel
  • het voeren van een kringloopwinkel
  • het tegengaan van verspilling van goederen

De Stichting Emmaus West-Friesland exploiteert een kringloopwinkel aan De Oude Veiling in Zwaag. Daar worden spullen verkocht die door derden gratis zijn ingebracht en die een tweede kans verdienen. In en rond de winkel werken mensen op vrijwillige basis die op de één of andere manier niet in het normale arbeidsproces terecht kunnen. Zij kunnen regelmaat en werkervaring opdoen om daarmee weer verder te kunnen in een eigen beroep.

Bekijk het jaarverslag 2015

Bekijk het financieel overzicht 2015

Beloningsbeleid: De Stichting Emmaus West-Friesland is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen dan ook geen enkele geldelijke beloning voor hun werk. Alleen de bedrijfsleider van de kringloopwinkel ontvangt een bescheiden salaris.

Op dit moment zijn er geen aanbiedingen online. U bent van harte welkom in onze winkel.